perks-logo

PREKIŲ ĮSIGIJIMO TAISYKLĖS INTERNETO SVETAINĖJE PERKS.LT

 1.     TAISYKLIŲ PASKIRTIS

1.1.  Šios Taisyklės nustato tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas ir vykdymo tvarką Pirkėjui apsiperkant Pardavėjo Interneto svetainėje.

1.2.  Pirkėjas patvirtina šias Taisykles su jomis susipažįsta prieš įsigydamas Pardavėjo prekes. Patvirtintos Taisyklės šių Taisyklių nustatyta tvarka yra šalims privalomas teisinis dokumentas.

 1.     NAUDOJAMOS SĄVOKOS
 • Pardavėjas“ – UAB „Ryte ir vakare“, juridinio asmens kodas 304409524, buveinė registruota adresu Uosių g. 32, LT-92353 Klaipėda, Lietuvos Respublika, kuris yra atsakingas už pagal šias Taisykles įsigytų Pirkėjo prekių užsakymo vykdymą.
 • Pirkėjas“ – juridinis asmuo, perkantis prekes savo verslo, prekybos, amato ar profesijos tikslais.
 • Interneto svetainė“ – Pardavėjui priklausanti ir valdoma interneto svetainė, adresu https://perks.lt/, kurioje yra pateikiami bei vykdomi Pirkėjo užsakymai.
 • Taisyklės“ – šios taisyklės, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui Interneto svetainėje ir kiekvienai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudaromai pirkimo-pardavimo sutarčiai.
 1.     PREKIŲ UŽSAKYMO TVARKA

3.1.  Pirkėjas gali užsisakyti Interneto svetainėje esančias prekes pateikdamas užsakymą arba susisiekdamas su Pardavėju el. paštu.

3.2.  Kai Pirkėjas atsiskaito už jo pasirinktas prekes su Pardavėjui, yra laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis. Pirkėjas informuojamas apie užsakymo patvirtinimą, išsiunčiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.

 1.     PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

4.1.  Prekių kainos Interneto svetainėje nurodomos eurais, įskaitant arba atskirai nurodant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti naudojantis elektronine bankininkyste, banko pavedimu ar kitais Interneto svetainėje nurodytais būdais.

4.2.  Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, yra patvirtinamas prekių užsakymas. Prekių užsakymo patvirtinimo dokumentas yra PVM sąskaita faktūra. PVM sąskaita faktūra Pirkėjui gali būti pateikiama fiziniu būdu kartu su prekėmis arba elektroniniu būdu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo įvykdymo.

 1.     ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1.  Taisyklėse numatytomis sąlygomis ir tvarka Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti grąžinamas nekokybiškas prekes.

5.2.  Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas pagal Pardavėjo nustatytą tvarką ir terminus šiose Taisyklėse bei Interneto svetainėje.

5.3.  Pirkėjas apsipirkdamas Pardavėjo Interneto svetainėje turi teisę iki pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo gauti jam būtiną, teisingą, išsamią ir neklaidinamą informaciją apie parduodamas prekes bei kitas šiose Taisyklėse nurodytas teises.

5.4.  Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakymus vykdyti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir komunikuoti su Pirkėju tik Interneto svetainėje aptartais būdais – Pirkėjo el. paštu arba telefonu. Šalys susitaria, kad bet kokia kita komunikacija dėl užsakymo vykdymo, atliekama ne aptartais būdais (ne Pardavėjo el. paštu arba telefonu), šalių neįpareigoja.

 1.     PREKIŲ PRISTATYMAS

6.1.  Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pristatymo būdų, kurie yra nurodyti Interneto svetainėje. Pristatymo kaina priklauso nuo Pirkėjo pasirinkto pristatymo būdo.

6.2.  Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių atsiėmimą iš kurjerių tarnybų, jam yra taikomos kurjerių tarnybos prekių atsiėmimo taisyklės, su kuriomis Pirkėjas privalo susipažinti prieš užsisakant prekes. Prekių pristatymo per kurjerį būdu Pirkėjas privalo pasirašyti siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą, laikoma, kad prekė yra perduota. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

6.3.  Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių užsakymo patvirtinime nurodytais terminais. Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju bei pranešti dėl pasikeitusių pristatymo terminų.

6.4.  Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

6.5.  Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą arba jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes bei jų pristatymą, prekės grąžinamos Pardavėjui, prekių pirkimo-pardavimo sutartis yra nutraukiama, o Pirkėjui už prekes sumokėti pinigai nėra grąžinami. Pirkėjui išlieka teisė pačiam savomis lėšomis atsiimti užsisakytas prekes per 30 kalendorinių dienų nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos.

 1.     PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KOKYBĖ

7.1.  Pirkėjas neturi teisės atsisakyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties ir jam pinigai už parduotas kokybiškas prekes nėra grąžinami.

7.2.  Prekės savybės atitinka sutartį ir yra kokybiškos, jeigu:

7.2.1.  daiktas atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir daiktas, kurį Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį;

7.2.2.  daiktas tinka naudoti tam, kam tokios rūšies daiktai paprastai naudojami;

7.2.3.  daiktas tinka naudoti pagal konkrečią paskirtį, apie kurią Pirkėjas pranešė Pardavėjui sutarties sudarymo metu ir su kuria Pardavėjas sutiko;

7.2.4.  daiktas atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio daiktams ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal daikto pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar Pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.

7.3.  Prekių nuotraukos, esančios Interneto svetainėje, skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl Pirkėjas turi vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose.

7.4.  Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties ir grąžinti prekes Pardavėjo nurodytu adresu bei atgauti pinigus, išskyrus prekių pristatymo Pirkėjui išlaidas, jei Pardavėjo prekės dėl Pardavėjo kaltės ar techninio broko buvo sugadintos, jos iš esmės neatitinka prekei keliamų reikalavimų ir jų negalima naudoti pagal jų paskirtį.

7.5.  Pirkėjas neturi teisės atsisakyti sutarties ir grąžinti prekes Pardavėjui, jei prekės buvo naudojamos ar tapo sugadintos dėl Pirkėjo kaltės. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

7.6.  Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis ir prekę galima naudoti pagal jos paskirtį.

7.7.  Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius ir turi teisę negrąžinti Pirkėjo sumokėtų pinigų už prekes, jeigu prekės Pirkėjo buvo išsiųstos netinkamai supakuotos, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti grąžinimo Pardavėjui metu.

7.8.  Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 60 dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo grąžinamas prekes, turi grąžinti Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas.

7.9.  Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

7.10.   Pirkėjas nebeturi teisės atsisakyti sudarytos sutarties bei reikalauti grąžinti pinigus už nekokybiškas prekes po 14 dienų, nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo užsakyme nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gavo užsakytą prekę arba:

7.10.1.   jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gavo paskutinę prekę;

7.10.2.   jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gavo paskutinę partiją ar dalį;

7.10.3.   jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gavo pirmąją prekę.

7.11.   Pareiga įrodyti, kad laikėsi šios dalies reikalavimų dėl sutarties atsisakymo, tenka Pirkėjui.

7.12.   Pardavėjui gavus Pirkėjo grąžintas prekes ir pripažinus, kad Pirkėjui parduotos prekės buvo tinkamos kokybės arba prekės trūkumas yra mažareikšmis, arba prekė tapo netinkamos kokybės dėl 7.5 punkte nurodytų Pirkėjo veiksmų, ir Pirkėjo prašymo netenkinus, Pardavėjas grąžina Pirkėjui prekes atgal, negrąžindamas Pirkėjo sumokėtos sumos.

 1.     KITOS NUOSTATOS

8.1.  Šios Interneto svetainės turinys, prekių aprašymai bei išdėstymas, įskaitant nuotraukas, vaizdo medžiagą ir tekstus, yra saugomas autorių teisių ir yra Pardavėjo intelektinė nuosavybė. Paveikslėlius, vaizdo medžiagą, tekstus bei bet kokią kitą tekstinę ar vaizdinę informaciją leidžiama naudoti tik esant aiškiam rašytiniam Pardavėjo sutikimui.

8.2.  Pardavėjas iki Pirkėjui užsisakant prekes gali savo nuožiūra pakeisti šias Taisykles. Pardavėjas Pirkėjui rekomenduoja reguliariai lankytis Interneto svetainėje, kad surastų naujausią Taisyklių versiją.

8.3.  Šalių komunikacija vyksta Interneto svetainėje esančiomis priemonėmis, el. paštu arba telefonu. Visais atvejais už veikiančio el. pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

8.4.  Susikūręs paskyrą Interneto svetainėje Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims.

8.5.  Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir iš jų kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.6.  Tarp šalių atsirandantys santykiai dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus taikiai susitarti per 14 dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2022-08-18

Turite klausimų? Susiekite su mumis.

Susisiekite su mumis

Turite klausimų, ar reikalinga pagalba? Susisiekite su mumis ir atsakysime į visus klausimus.

Kategorijos

Nemokama ir neįpareigojanti konsultacija

Turite klausimų ar reikalinga pagalba? Tuomet užsiregistruokite nemokamai ir neįpareigojančiai konsultacijai. Išsiaiškinsime Jūsų poreikį, supažindinsime su mūsų produkcija ar sukursime individualų sprendimą tik Jums.